Garanterer at Moland og French ikke henrettes

Kongos utenriksminister garanterer at Joshua French og Tjostolv Moland ikke vil bli henrettet.