BYKLE Siden drosjene på Hovden har mistet sykekjøringen blir det ikke drosje å få tak i der fra 1. mai til 1. november. I snart fire sesonger har drosjeeier Inge Victor Olsen fra Grimstad han hatt tre biler kjørende på Hovden. Men ikke denne sommeren. I tillegg har Anton Lund, bosatt på Hovden, et løyve. Han vil ta seg annet arbeid i sommer.Om sommeren er det mye mindre kjøring mellom fritidsboliger og restauranter enn om vinteren. Derfor regner drosjeeierne med at det vil bli umulig å få leid inn sjåfører til å kjøre på provisjonsbasis, 40 prosent av brutto, når sykekjøringen er borte. Denne utgjør 98 prosent av kjøringen i Bykle og rundt 60 prosent på Hovden.Det er en drosjeeier på Bygland som fikk denne kjøringen av agderfylkene og Helse Sør Øst i siste anbudsrunde.— Det blir fritt fram for piratkjøring på Hovden i sommer, da Olsen?- Ja, hvis noen gidder det så. Men det blir i så fall en politisak. Verre blir det at promillekjøringen vil øke, sier han.- Men du har vel kjøreplikt hele året når du har løyve?- Ja, jeg kan risikere å miste løyvene, men heldigvis har jeg mange andre bein å stå på, sier Olsen.- Dette er jo helt tragisk, sier reiselivssjef Marianne Fedde Lilland ved HovdenFerie.- Det er ikke bare vi fastboende og hyttefolk som trenger drosje. Om somrene er det bussoperatører her med turister som kan ha behov for drosje også, sier hun. JOHS. BJØRKELI