• NØDBOLIG: Studentene får bo midlertidig i denne bygningen i Krosseveien 2. FOTO: Arkiv

Studentene får bo i Krosseveien

SiA har nå avklart at husløse studenter får nødinnkavrtering i Statsbygg sin bygning i Krosseveien 2.