• FOTO: Eldar Austvol

61 anmeldelser for ulovlig fiske

Politiet i Agder har i dag gått til storstilt aksjon mot ulovlig fiske i Agder.