Vil be om millioner

Sørlandets nye konsert— og kulturhus Kilden må be om ytterligere finaniseringshjelp.