Innbrudd hos Expert

I løpet av natten har tyver brutt seg inn hos Expert i mandal og forsynt seg med varer.