• FOTO: Kystatlas

Trailer sperret E 18 ved Lillesand

En trailer stod fast på E 18 i Heldalsbakken rett øst for Tingsaker i Lillesand og skapte lange køer i begge retninger i formiddag.