Vil ha utvidet skjenketid i juli

Frps Steinar Bergstøl Andersen ber bystyret si ja til utvidet skjenking i juli.