Ikke glem gamleveien

I årevis har vi kjørt langs den gamle E18-traséen.