• HELBREDELSE: Predikant Svein-Magne Pedersen synes ikke det er noe verre å betale 200 kroner for helbredelse enn legebesøk. FOTO: Kristin Ellefsen

Krever 200 kroner i entré for helbredelsesmøte

I tillegg til kollekten tar predikant Svein-Magne Pedersen nå 200 kroner for å komme inn på helbredelsesmøter.