• FOTO: Arkiv

Får ikke dyrke amerikanske blåbær på farsgården

En 55 år gammel kvinne fra Høvåg mente hun hadde odelsrett til sin fars tidligere eiendom med brygge— og sjøbodrettigheter, men tapte så det suste i tingretten.