Kompensasjon til bønder i Agder for blåtungetap

Melkeprodusenter i Agder som ikke har hatt dyrene sine på fellesbeite i år på grunn av fare for blåtungesmitte, får kompensasjon.