• Som bildet viser er det montert flere solcellepanel på og ved servicehuset på dammen. Vindturbinene er de to sorte innretningen på masta til høyre. FOTO: Magne Skog

Vannkraft drives av sol og vind

Til å drive vannkraftverket ved Sandvand i Fedavassdraget har Agder Energi satset på sol- og vindkraft.