Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og Olea Norset, leder for Studentorganisasjonen i Agder. Fra venstre: Jan Oddvar Skisland, Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og Olea Norset, leder for Studentorganisasjonen i Agder. Foto: Jacob J. Buchard

UiA flytter deler av undervisningen bort fra campus