Risør er en av byene der kommunen får mange henvendelser fra folk som eier hytter eller andre fritidsboliger i kommunen. De sier konsekvent nei hvis folk ber om å få reise til kommunen. Risør er en av byene der kommunen får mange henvendelser fra folk som eier hytter eller andre fritidsboliger i kommunen. De sier konsekvent nei hvis folk ber om å få reise til kommunen. Foto: Per Løchen

Ber om å slippe eiendomsskatt