Hans Fredrik Grøvan er parlamentarisk leder for KrF og har representert Vest-Agder på Stortinget siden 2013.  Her er han på Stortinget i 2019. Hans Fredrik Grøvan er parlamentarisk leder for KrF og har representert Vest-Agder på Stortinget siden 2013. Her er han på Stortinget i 2019. Foto: Siv Dolmen

Vanskelig kabal kan koste Grøvan plassen