• Prost Per Ragnar Haraldstad og mandalsordfører Alf Erik Andersen vil at staten skal ta et større ansvar for kirkebyggene. Utfordringene med byggene er store i det som skal bli storkommunen Lindesnes. Her står de inne i Harkmark kirke som ble bygget i 1613. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Staten må ta mer ansvar for kirkene

Utfordringene med kirkebyggene i Lindesnes-regionen er massive. Prost og ordfører mener staten bør ta mer ansvar for reparasjoner og vedlikehold.