• På en rekke helsestasjoner mener de ansatte at nybakte foreldres mobilbruk ofte er så høyfrekvent at de nå har hengt opp skilt med en oppfordring om å legge vekk mobilen. FOTO: JACOB BUCHARD

Helsestasjonen advarer: – Overdreven mobilbruk kan være skadelig for barnet

På helsestasjonen i Kristiansand må de minne foreldre på å legge vekk mobilen for at barnet skal være i fokus.