• Mens elevene som ble utestengt fra skolebussen før høstferien fikk gratis drosje av skolen, må de nå ordne transport selv. FOTO: Tor Witzøe

Oppvaskmøte etter bussbråk

Elever måtte tirsdag kveld stå skolerett da de var invitert til oppvaskmøte etter utestengelse fra skolebussen på grunn av bråk.