Dødsfall og alvorlige skader ved Flekkefjord sykehus

foto