• ANMELDT: Søgne legesenter holder til i Helsehuset, like ved rådhuset på Tangvall. Tidligere tok legesenteret imot LAR-pasienter for å dele ut metadon og subutex. Den oppgaven er nå overtatt av apotekene. FOTO: Torstein Øen

Anmelder legesenter for fakturasvindel

Legesenteret gikk med på å tilbakebetale LAR-pasienter som det hadde krevd betaling av, men moren til en i rusmiljøet anmelder nå legesenteret for bedrageri.