• ULOVLIG: Kaptein Tore Gabrielsen viser fram beslagene Kystvakta har gjort de siste dagene. Flere av disse teinene tilhører samme person, sier han. FOTO: Reidar Kollstad

– Flere er satt ut av samme person

Kystvakta finner umerkede hummerteiner på fem meters dyp. Det er slett ikke lovlig.