• SAMFERDSEL: Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H), plan og samferdselssjef Ola Olsbu i Aust-Agder, Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) i Aust-Agder møtte mandag samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for å diskutere Nasjonal transportplan. FOTO: Christian Storjord

Kleppa lytter til Agders samferdselskrav

— Vi kommer til å ha fokus på at regjeringen sørger for nok penger til samferdsel i årene som kommer, samt få ferdig KVU-en for hele E 39 mellom Søgne og Ålgård, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund (H). Agderfylkene er mandag i samferdselsdepartementet og legger fram felles synspunkter på etatenes forslag til Nasjonal transportplan.