• Her i Kviksdalen, rett ved fylkesgrensa til Vest-Agder, skal den nye bomstasjonen være i drift fra 15. april 2012. FOTO: Hans Jacob Brekke

Lillesand-bom er utsatt

Håper på drift fra 15. april.