Stabilt arbeidsmarked i Vest-Agder

2563 personer er helt arbeidsledige i Vest-Agder ifølge NAVs mars-tall. Det litt færre enn i forrige måned.