Ville høre barnas mening i ferien

Elevrådet ved Solholmen skole ble invitert til å komme med innspill til reguleringsplanen. Men brevet ble sendt da skoleferien startet ...