• 250 BOLIGER: På Nodelandsheia er det i dag rundt 250 boenheter, som her på Svarttjønnheia. Men i årene fremover er det planlagt 500 nye boliger på heia. FOTO: Henrik Ihme

Klart for 500 boenheter på heia

En turløype fikk fylkeskommunen og Songdalen kommune til å stå steilt mot hverandre foran den omfattende utbyggingen på Nodelandsheia øst.