• I DAG: Kartet viser hvordan situasjonen er i dag. Den innerste røde ringen er eiendomsgrensene for skytefeltet. Det røde området er steder som ikke kan utbygges i det hele tatt, og man ser hvordan dette går rett inn i Evje sentrum. Det gule området utenfor kan heller ikke bebygges eller utvikles, med mindre man har "støyavbøtende tiltak".

Forsvaret i støykonflikter flere steder

Evjemoen er bare ett av flere steder hvor Forsvaret kriger mot lokalkommuner i støyproblemer. Sandnes og Kongsberg er hardt rammet.