Asylbarna blir tema på Ap-årsmøter

Fire fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet vil til helgen behandle forslag om å la asylbarna få bli.