MANDAL: — Hadde ikke Annlaug Bragdø ved attføringsbedriften Mindus i Mandal tatt slik tak i meg, vet jeg ikke hva det hadde blitt med meg. Jeg skjønner jo at jeg bør utdanne meg, men skole var uaktuelt, forteller 18-åringen.

Rundt en tredel av alle elever som begynner på den videregående skolen dropper ut. Det er snakk om unge mellom 16 og 19 år. Mange av dem starter ikke på utdannelse senere. Og 25 prosent av dem er fortsatt arbeidsledige når de er mellom 20 og 24 år.

Ville hjelpe

Attføringsbedriften Mindus i Mandal fikk mange av «drop-outene» fra Mandal videregående skole. - De kom til oss fordi de trengte noe å gjøre og fordi det hadde gått opp for dem at de ikke får trygd før de er 19 år. Disse ville vi hjelpe, forteller Annlaug Bragdø ved bedriften

Mindus søkte om støtte til prosjektet og fikk 2,3 millioner kroner fra Nav over tre år. Bragdø har vært prosjektleder. Samtidig har prosjektet vært fulgt av en forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet. En rapport viser at dette har vært svært vellykket.

— Vi har klart å forhindre at mange dropper ut eller vi klarer å få de til å gjenoppta utdannelsen, forteller Bragdø. Hun har flyttet kontoret sitt fra Mindus og til Mandal videregående. Her har hennes hovedoppgave å få tak i de elevene som er i ferd med å droppe ut.

Inspirasjon

— For noen av dem har det vært nok å ha en inspirasjonssamtale, fått de til å snakke ut om utfordringene de har følt. Andre har det vært laget eget opplegg for.

Atter andre har det ikke nyttet å hjelpe, i første omgang. - Disse ungdommene får seg raskt en aha-opplevelse. Når de etter en tid skjønner at det ikke er noe å stå opp til, er det ikke så kult lenger. De snur gjerne døgnet, og mister gradvis kontakten med vennekretsen som har en annen døgnrytme og liv, forteller Bragdø.

Et opplegg som har vært svært vellykket har vært å kombinere skole med yrkesliv. Ungdommen tar noen fag på skolen og får prøvd seg i et yrke andre dager. - Det har forhindret at eleven har droppet helt ut fra skolen, sier Bragdø.

Hun roser samarbeidet med næringslivet i Mandal som har latt ungdommene fått prøve seg.

Null selvtillit

Meiken H. Thorkelsen prøvde seg i et par jobber som renholder og i en blomsterbutikk etter at hun droppet ut i fjor høst, men trivdes ikke noe særlig. Selvtilliten var på bånn, hva kunne vel hun?

— Derfor var det gull at Annlaug aldri ga meg opp, sier Meiken som til høsten restarter utdannelsen. Denne gang på Søgne videregående innen landbruk.

Rektor Oddvar Haaland ved Mandal videregående fullroser prosjektet. - Det er et nederlag både for oss og eleven når han eller hun slutter, sier han.

Nå skal Mindus søke midler gjennom Lindesnesrådet, Nav og fylkeskommunen for å videreføre prosjektet.

– Veldig få vil "nave"

Avdelingsdirektør Per Lund hos Nav Vest-Agder sier at det er en myte at ungdommer tror de bare kan stikke innom nærmeste Nav-kontor for å få trygd. Eller det som er blitt kalt for å "nave".

– Nei, det er et populistisk uttrykk noen har funnet på. Så når ungdommene dropper ut av videregående skole er det ikke i den tro at de automatisk får trygd, sier Lund.

Han sier at prosjektet i Mandal er viktig for Nav å støtte. – Vi ønsker sterkt at ungdommene skal utdanne seg og helst komme ut med et fagbrev. Det er viktig å forsørge seg selv, sier Lund.

All erfaring tilsier at dersom en elev dropper ut av videregående blir det vanskeligere for vedkommende å komme i ordinært arbeid.

Lund sier at de har likende prosjekt gående både i Kristiansand og Vennesla der formålet er å hindre at elever hopper av utdannelsen sin.