Barn avhøres ikke innen lovens frister

I fjor måtte voldsutsatte og overgrepsutsatte barn i snitt vente 65 dager på dommeravhør. Det er mer enn fire ganger lenger enn det loven krever.