• FIRE PARTIER: Seks politikere fra fire partier møtte opp på det tverrpolitiske møtet om familien Tunc. Fra venstre Nils M. Justvik (SV), halvt skjult Svenny Karlson (SV), Astrid Schmidt (SV), Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF), Mai Liss Sørbotten (KrF), Petter Bendixen (Frp) og Petter Toldnæs (V).

Politikere vil trå til for familien Tunc

Jasmin Tunc gjorde inntrykk da hun snakket om sine 11 år som papirløs asylsøker på Møglestu videregående mandag. Samtidig tar en gruppe politikere initiativ til å få sendt et skriv til myndighetene som sitter med avgjørelsen i saken.