• VIL FYLLE MED FOLK: - Vi regner med at politikerne er interessert i mest mulig aktivitet i sentrum, som gir høyere skatteinngang og trivsel, sier Ole Moe, som vil bygge om de tre øverste etasjer her i Tollbodgata 2 til høyre. I første etasje er det to restauranter og frisør, i andre etasje holder Røntgensenteret til. FOTO: Kristin Ellefsen

Bygger om tomme kontorer

Kvadraturen flommer over av ledige kontorer. Ole Moe er en av huseierne som nå vil ominnrede til boliger.