• BRONSEKONGE: Siden 1980 har Christian IV speidet sørøstover fra Festningsgata. FOTO: Lars Hollerud

I gamlekongens fotspor

Dette har ingenting med debatten om byens navn å gjøre. Bare om noen spor etter han som grunnla den.