Kraftig økning i sykefraværet

Sykefraværet ved Sørlandet sykehus steg kraftig de siste fire månedene av fjoråret.