TOMT: Mandal kommune har 20 slike tomme senger her på sykehjemmet. Kommunalsjef Heidi Haven og enhetsleder for sykehjemmet Rune Myrmell sier det et utslag av at flere eldre bor for seg selv. TOMT: Mandal kommune har 20 slike tomme senger her på sykehjemmet. Kommunalsjef Heidi Haven og enhetsleder for sykehjemmet Rune Myrmell sier det et utslag av at flere eldre bor for seg selv. Foto: Jarle R. Martinsen

Eldre vil heller bo hjemme

Mandal sykehjem opplever en markert nedgang i antall pasienter. En viktig årsak er at de eldre vil bo hjemme med kommunal hjelp.

MANDAL: – Det har oppstått en holdningsendring både hos brukerne og de pårørende. De forstår at det er mulig å bo hjemme ved hjelp av de tjenestene kommunen tilbyr i form av hjemmehjelp og hjemmesykepleie, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Heidi Haven.

Mens vi i årevis har hørt at det er press på sykehjemsplasser både i Mandal og andre kommuner, har Mandal siden i fjor vår opplevd en helt ny trend.

Nå står 20 av kommunens 128 døgnkontinuerlige sykehjemsplasser tomme.

For få år tilbake måtte kommunen fylle opp kortidsplassene med personer som trengte langtidsplass – det er det helt slutt på.

Holdningsendring

Årsaken til nedgangen i personer som trenger institusjonsplass, skyldes noen flere dødsfall og litt færre eldre. Men likevel mest at eldre mandalitter ønsker og kan bo hjemme.

Direktør for interessepolitikk i Kommunens Sentralforbund, Helge Eide, sier at Mandal er i en særstilling som har ledige sykehjemsplasser.

– Det motsatte er tilfellet ellers i kommune-norge, sier Eide.

Han synes også at den viktigste grunnen til trenden i Mandal, nemlig en holdningsendring om at de eldre kan bo lengre hjemme, er svært interessant å høre.– Da går Mandal foran, fordi på sikt skal det helt klart bli slik at folk skal bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av ulike hjelpemidler, hjemmehjelp og pårørende. Institusjonsplasser vil være forbeholdt de som er helt sengeliggende, sier Eide.

Trenger alle ansatte

Så langt vil ikke tomme sengeplasser på Mandal sykehjem bety noe for antall ansatte.

– Nei, vi trenger fortsatt alle ansatte. I stedet gjør vi alt vi kan for å få ned vikarbruken og heller flytte rundt på ressursene, sier enhetsleder for sykehjemmet, Rune Myrmell.

Han sier at kommunen ikke samler flest mulig pasienter på 2-3 avdelinger for dermed å få ned antall ansatte. – Nei, dette er hjemmene deres. Da skal vi ikke flytte på dem fordi det passer oss, sier han.Mandal har heller ikke vurdert å selge tomme sengeplasser til nabokommuner.

– Det har vært snakket om det i regionen om muligheten for å kjøpe hos hverandre. Men dette handler jo om personer som ønsker å bo i egen kommune, sier Haven.

Bygger omsorgsboliger

Eldreplanen i Mandal forutsetter at antall døgnkontinuerlige plasser skal ned. Går alt etter planen stikkes spaden i jorden på Orelunden neste år, slik at det i 2015 står ferdig 32 nye omsorgsleiligheter. Året etter skal det stå ytterligere 32 leiligheter ferdig.

– Meningen er at antall sengeplasser på sykehjemmet skal reduseres tilsvarende, sier Myrmell.

Tomme senger gir pengekrise

For Mandal kommune er det elendig økonomi at det står 20tomme sengeplasser på sykehjemmet. Det betyr i gjennomsnitt 10.000 kroner imindre brukerbetaling per seng per måned. Eller sagt på en annen måte: 2,4millioner kroner i året.

Det er en viktig grunn til kommunen allerede har pådratt seget underskudd på 10 millioner kroner så langt i år. – Dersom trenden fortsetter med mange tomme senger, kan detfå konsekvenser for hvor mange døgnkontinuerlige sengeplasser kommunen har,sier kommunalsjef for helse og omsorg, Heidi Haven.

Vis fakta ↓
Fakta