• BUSSTERMINAL: Inne på dette jordet like ved fylkesveien er det planlagt terminal for skolebusser og rutebusser pluss park and rideanlegg. FOTO: Jostein Blokhus

Sikrere skoleskyss på Birkeland

Forholdene er temmelig kaotiske når barn og unge skal fraktes til og fra skolene på Birkeland. Nå skal det bli orden i rekkene.