• Jens Kristian Karstensen i Kirkens Ungdomsprosjekt har de ti siste årene jobbet med å få etablert en folkehøyskole i Kristiansand. Nå kommer endelig pengene, og Karstensen regner med at de første elevene er på plass fra 2015. Skolen vil sannsynligvis ligge på Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen. FOTO: Kjartan Bjelland

Starter ny folkehøyskole

Når Kristiansand Folkehøyskole starter opp i 2015, vil tjue plasser være forbeholdt unge mødre og elever som har droppet ut. Det er så unikt at Stortinget gir åtte millioner.