• FLÅTT DISPUTAS: På Sørlandet sykehus disputerte Randi Eikeland for sin doktorgrad om flått fredag. FOTO: Kjartan Bjelland

Forsterket flått-forskning

Med Randi Eikelands disputas om flått fredag styrker Sørlandet sykehus Norges fremste forskermiljø rundt det ekle krypet.