• FUNNSTEDENE: De røde markeringene på bildet viser hvor arkeolog Morten Olsen har gjort sine oppdagelser. Til høyre er funnene med steinalderbosetninger og gårdstunet gjort, mens gravplassene fra jernalderen er gjort på andre siden av fjorden. Broen over fjorden som inngår i det traséalternativet berører begge disse stedene, der det står hytter i dag. FOTO: Anders Martinsen

Steinalderfunn gir E 39-trøbbel

Ferske arkeologiske funn kan hindre planene om en ny bro over Trysfjorden i den nye E 39-traseen gjennom Søgne.