• Ifølge konstituert kirkesjef Jannicke Arnesen, må de ut med mer penger til både gravere, prester og organister hvis det skal brukes mer tid på hver begravelse. Onsdag møtte hun formannskapet i Kristiansand sammen med leder i Kirkelig fellesråd, Solveig Løhaugen og domprost Bjarne Sveinall. Ved bordet sitter økonomidirektør Terje Fjellvang, helse og sosialdirektør Lars Dahlen og teknisk direktør Ragnar Evensen. FOTO: Kjetil Reite

Får klager på tidspress ved begravelser

Etter at pårørende har klaget på tidspress ved begravelser, vil kirken nå bruke mer tid på hver seremoni. Det vil koste to millioner.