• STRENGERE: - Det har vært en strategi for påtalemyndigheten å påstå strengere straffer i voldtektssaker, i tråd med de signaler som Høyesterett har gitt siden år 2000, sier førstestatsadvokat Edward Dahl ved Agder statsadvokatembete. FOTO: Arkivfoto

Flere sedelighetssaker og strengere straff

Tallet på sedelighetssaker øker. Samtidig blir straffen stadig strengere.