Tyveri, fyll og trusler

En 17 åring fra Kristiansand blir anmeldt for fyll, tyveri fra bolig og for trusler overfor politiet.