• FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

Bakbundet raner ville kjøpe seg fri

Familiefaren holdt stand og takket nei da den bakbundne raneren tilbød 100.000 kroner for å bli satt fri før politiet kom.