Serietyverier fra biler i Arendal

En eller flere tyver har i løpet av helgen vært på tokt i Birkelundveien i Arendal. Det skal ha gått spesielt hardt ut over bilene i området.