• FOTO: Amund Hestsveen

Stadig kluss for bussen

Tre år er gått siden det avanserte informasjonssystemet for Metrobussen ble innført. Fortsatt henger de digitale lystavlene seg opp.