Veivesenet mener veidekket i tunnelen var normal

Statens Vegvesens målinger av kjørebanen i Flekkerøytunnelen viser ikke noe unormalt.