Hemmelig informasjon på kommuneside

Kristiansand kommune hadde dokumenter som skulle vært unntatt offentligheten på nettsidene sine i fem måneder.