LILLESAND Lillesand vokser kraftigere enn de fleste. «Vokseverken» kan bli ille uten eiendomsskatt, advarer rådmannen i 2008-budsjettet.I dag legger rådmann Halvard Aglen frem forslaget til 2008-budsjett og økonomiplan for de neste fire årene. Men allerede i går sendte han ut en liten pressemelding med noen nøkkeltall:Her slås fast at Lillesands befolkningsvekst på halvannen prosent årlig (Rundt 140 personer), gir stor fare for «vokseverk».— Særlig innenfor skole og omsorg blir utgiftsveksten fremover en stor utfordring, sier rådmannen. Han fastslår at utgiftene i øyeblikket øker mer enn inntektene. Samlet for fireårsperioden 2008-2011 akkumuleres underskuddet til 60 mill. uten tiltak. Sørlandsparken Øst tegner til å bli ny «melkeku» som i 2009 kan gi kommunen 5 mill., og 10 mill i årene etter. Likevel trenger kommunen de 13-14 mill. eiendomsskatten kan gi for å unngå kutt i tjenestene. For 2008 presenterer rådmannen et budsjett med et underskudd i driften på 5 mill.Rådmannen varsler full gjennomgang av tjenestesektoren neste år. - Ikke for å kutte i tjenestene, men for å bremse utgiftsveksten, understreker Aglen.VIDAR FLØDE