• OLJESØL: Det lakk olje ut av båten etter forliset. FOTO: Ernest Boswarva

Sank til bunns i gjestehavna

En fiskeskøyte har sunket i gjestehavna i Arendal og forurenset store deler av havna med olje.